BEHANDELMODEL

HOE WERK IK?
Ik werk altijd met de totaliteit van wat je denkt, hoe dat voelt in je lichaam en hoe je je daardoor gedraagt in je wereld. Je wordt je bewust van je lichamelijke spanningspatronen én van je psychische patronen en hoe deze een relatie hebben met wat je leerde in je jeugd. Je wordt je bewust van je lichaamstaal, je ademhaling, je houding/gedrag en jouw plaats in de wereld (familie, sociaal netwerk, werk en ambitie, financiële zekerheden, normen/waarden en vrije tijd). Je wordt je bewust van de betekenis van je problemen in het grotere geheel van je levensloop.

Achter de spanningen en verkrampingen van je problematiek (vaak verergerd door de “echo van je verleden”) liggen jouw kernkwaliteiten en ik nodig je vanaf de eerste sessie uit om deze te herontdekken, omdat ik uitga van het zelfhelend vermogen van je eigen systeem. Jij ontdekt en ik loop met je mee. Dit maakt dat je je levenskracht en balans zo snel mogelijk hervindt. Vervolgens begeleid ik je in het vormgeven van deze veranderingen in je leefwereld. Tijdens dit proces maken wij tussentijdse doelstellingen die wij elke paar maanden evalueren en zo nodig bijstellen en verfijnen.

Je kunt ook kiezen voor huiswerkopdrachten (rollenspellen, kennisverdieping door relevante literatuur, Youtube-cursussen, klachtregistratie, onderzoek van je gedachten, tekenen, verwerkend schrijven of bijv. inoefenen van nieuwe vaardigheden). Hierdoor kan je nog gerichter aan je klachten werken. En in zo kort mogelijke tijd je klachten hanteerbaar maken.

Met welk probleem je ook komt, ik zal altijd uitgaan van je totale leefsituatie. Jouw proces en leefwereld staan centraal. Hierdoor kan het zijn dat belangrijke mensen uit je netwerk uitgenodigd worden voor een gesprek. Ik stel mij in dienst van jouw proces op en heb respect voor iedere ontdekking die jij in jouw proces aan het licht brengt, zonder je daarbij een visie op te dringen. De timing van de werkvormen bepaal ik en stel ze aan je voor. Jij kiest de werkvorm waardoor wij samenwerken naar het punt waarop je zo snel mogelijk zelf verder kan.

Als je erin geïnteresseerd bent dan zet ik psychische problemen ook in het grotere kader van je spirituele ontwikkeling. De werkvormen die daarbij horen zijn meditatie en speciale vormen van zelfonderzoek, het herwaarderen van rust en stilte en deze ook inbouwen in je leven. Vanuit de beleving van meer rust in je lichaam en geest kunnen wij samen je ervaringen verdiepen naar ruimte beleving, kan je de verschillen leren voelen tussen het Ego en het Zelf. Zo geef je je leven steeds meer vorm en inhoud zonder dat het Ego interfereert. Kwaliteiten als Vrijheid, Non dualiteit, Conceptloosheid, niet-hierarchisch denken, Non-Doing etc. kunnen zich dan gaan manifesteren.

Voor meer informatie over de privacyregelgeving van Praktijk Inner-Focus, klik hier.