PRIVACY EN INFORMATIEVERSTREKKING

Alle gegevens omtrent jouw begeleiding vallen onder de privacywet en zijn strikt vertrouwelijk. Ik verstrek nooit informatie aan derden over de inhoud van de behandeling zonder dat jij daar zelf toestemming voor geeft. Ik hanteer de gedragscodes van het Nederlands Instituut van Psychologen.

Het verslag dat ik maak van de behandeling kan je inzien. Openheid, eerlijkheid en integriteit staan voor mij centraal. Geheimhouding van al je persoonlijke gegevens is daardoor gewaarborgd.

Heb je klachten dan kan je die altijd met mij bespreken. Indien wij er samen niet uitkomen dan kun je overwegen om een klacht in te dienen bij het College van Toezicht, een volledig onafhankelijk orgaan van het NIP. Kijk voor meer informatie op de website van het NIP: www.psynip.nl. Voor informatie over de klachtprocedure, klik hier.